Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro (toliau – JSDRC) atsakingas subjektas – sekretorė Aida Kleinauskienė, tel. +370 612 14380; el. paštu aida.kleinauskiene@jsdrc.lt.

Jei esi švietimo įstaigos darbuotojas ir susidūrei ir susidūrei su korupcija, turi žinoti, atmintinė.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus JSDRC galima pateikti forma:

Dokumentai

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
Korupcijos prevencijos 2021-2023 m. priemonių planas
Korupcijos prevencijos dokumentų ir komisijos patvirtinimo įsakymas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo aprašymas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos aprašas
Įsakymas dėl viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo(2021-12-20 Nr. V-206)
Veiksmų Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas(2021-12-20 Nr. V-208)

Skip to content