Mokinių taryba

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokiniams.

Mokinių taryba – mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus Centro tarybai (savivaldai) ir administracijai mokymo proceso tobulinimo, Centro vidaus tvarkos ir kitais mokymo/mokymosi veiklos klausimais, padedanti organizuoti įvairius renginius, socialines veiklas, deleguoja narius į Centro tarybą (savivaldą).

Mokinių taryba vadovaujasi LR Švietimo įstatymu, LR profesinio mokymo įstatymu ir kitais teisės aktais, mokymo įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Centro tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

Mokinių tarybos nariai

Evaldas Beržinis

Mokinių tarybos pirmininkas
21 S1 grupės mokinys

 evaldas.berzinis@mokiniai.jsdc.lt

Aivaras Kavaliauskas

Mokinių tarybos pavaduotojas
21 M grupės mokinys

 aivaras.kavaliauskas@mokiniai.jsdc.lt

Dokumentai

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos informacija
2022 metų sausio mėnuo Mokinių tarybos nariams išties darbingas: pritarta Mokinių tarybos nuostatams, išrinkti Mokinių tarybos atstovai į Centro tarybą bei išrinktas Mokinių tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas. Sveikiname ir linkime sėkmės JSDRC naujajam Mokinių tarybos pirmininkui Evaldui Beržiniui (21 S1 gr.) ir jo pavaduotojui Aivarui Kavaliauskui (21 M gr.).
Vienišiems senjorams – pajūrio moksleivių dėmesys
Uostamiestyje, artėjant gražiausioms metų šventėms, moksleiviai, studijuojantys Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centre, maloniai nustebino vienišus senjorus. Prie Gerumo akcijos prisijungę jaunuoliai kartu su centro darbuotojais kruopščiai atrinktas kalėdines dovanas perdavė Klaipėdos Taikos Karalienės globos namų gyventojams.
Advento vainiko pynimas
Artėjant Adventui 2021 m. lapkričio 25-osios popietę centro bibliotekoje Mokinių taryba pynė advento vainiką, atspindintį ramybės ir šviesos laiką.
Mokinių tarybos susirinkimas
2021 m spalio 26 d. Centro skaitykloje vyko Mokinių tarybos susirinkimas, kurio metu buvo aptartos šių mokslo metų veiklos.
Skip to content