Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

 

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, centre organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15.

 

Dokumentai, reglamentuojantys asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinė dalis (žinių) vertinimo testo vykdymo instrukcija
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo instrukcija

Konsultacijų grafikai

Inžinerinės pramonės skyrius 2022 m. birželio 6 - 16 d.

Tvarkaraščiai

2022 m. rugsėjo mėn.
Inžinerinės pramonės skyrius 2022 m. liepos mėn.
Inžinerinės pramonės skyrius 2022 m. vasario-birželio mėn.

Skip to content