Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

 

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, centre organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15.

 

Dokumentai, reglamentuojantys asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, teorinė dalis (žinių) vertinimo testo vykdymo instrukcija
Asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vykdymo instrukcija

Konsultacijų grafikai

Jūrinis ir atsinaujinančios energetikos skyrius2021 m. spalio 4 - 6 d.
Jūrinis ir atsinaujinančios energetikos skyrius2021 m. birželio 18 - 21 d.

Tvarkaraščiai

Jūrinis ir atsinaujinančios energetikos skyrius 2021 m. spalio mėn.
Jūrinis ir atsinaujinančios energetikos skyrius 2021 m. birželio mėn.
Inžinerinės pramonės skyrius 2021 m. gegužės-birželio mėn.
Inžinerinės pramonės skyrius 2021 m. vasario-balandžio mėn.
Jūrinis ir atsinaujinančios energetikos skyrius 2020 m. spalio mėn.

Skip to content